معنی و ترجمه کلمه روشن شدن به انگلیسی روشن شدن یعنی چه

روشن شدن

enkindle
kindle
open
shine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها