معنی و ترجمه کلمه روشن و شفاف به انگلیسی روشن و شفاف یعنی چه

روشن و شفاف

lucent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها