معنی و ترجمه کلمه روشن کننده زجاجى به انگلیسی روشن کننده زجاجى یعنی چه

روشن کننده زجاجى

translucid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها