معنی و ترجمه کلمه روش حکومت پرهیز غذایى به انگلیسی روش حکومت پرهیز غذایى یعنی چه

روش حکومت پرهیز غذایى

regime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها