معنی و ترجمه کلمه روغن ترد کننده شیرینى و غیره به انگلیسی روغن ترد کننده شیرینى و غیره یعنی چه

روغن ترد کننده شیرینى و غیره

shortening

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها