معنی و ترجمه کلمه رومیزى آویخته از اطراف میز به انگلیسی رومیزى آویخته از اطراف میز یعنی چه

رومیزى آویخته از اطراف میز

drop leaf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها