معنی و ترجمه کلمه رونده به انگلیسی رونده یعنی چه

رونده

goer
passenger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها