معنی و ترجمه کلمه رونشانى به انگلیسی رونشانى یعنی چه

رونشانى

epitaxial
epitaxy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها