معنی و ترجمه کلمه رونوشت برداشتن به انگلیسی رونوشت برداشتن یعنی چه

رونوشت برداشتن

transcribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها