معنی و ترجمه کلمه روى هم قرار گرفتن برگها به انگلیسی روى هم قرار گرفتن برگها یعنی چه

روى هم قرار گرفتن برگها

equitant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها