معنی و ترجمه کلمه روى هم منگنه کردن به انگلیسی روى هم منگنه کردن یعنی چه

روى هم منگنه کردن

overpunch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها