معنی و ترجمه کلمه روپوست به انگلیسی روپوست یعنی چه

روپوست

epidermis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها