معنی و ترجمه کلمه روگرفت حافظه به انگلیسی روگرفت حافظه یعنی چه

روگرفت حافظه

core dump
memory dump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها