معنی و ترجمه کلمه رویاروى شدن به انگلیسی رویاروى شدن یعنی چه

رویاروى شدن

encounter
face

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها