معنی و ترجمه کلمه رویش درونى به انگلیسی رویش درونى یعنی چه

رویش درونى

ingrowth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها