معنی و ترجمه کلمه رویش غیر طبیعى استخوان به انگلیسی رویش غیر طبیعى استخوان یعنی چه

رویش غیر طبیعى استخوان

hyperostosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها