معنی و ترجمه کلمه رویه تجاوزکارانه داشتن به انگلیسی رویه تجاوزکارانه داشتن یعنی چه

رویه تجاوزکارانه داشتن

bristle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها