معنی و ترجمه کلمه رو به رو شدن به انگلیسی رو به رو شدن یعنی چه

رو به رو شدن

cross
encounter
envisage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها