معنی و ترجمه کلمه رو به فساد رونده به انگلیسی رو به فساد رونده یعنی چه

رو به فساد رونده

decadent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها