معنی و ترجمه کلمه رک و راست به انگلیسی رک و راست یعنی چه

رک و راست

candidly
freehearted
outspoken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها