معنی و ترجمه کلمه رگزن به انگلیسی رگزن یعنی چه

رگزن

bloodletter
cupper


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها