معنی و ترجمه کلمه رگه کوچک به انگلیسی رگه کوچک یعنی چه

رگه کوچک

neinlet
veinlet

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها