معنی و ترجمه کلمه رگ کوچک به انگلیسی رگ کوچک یعنی چه

رگ کوچک

venule

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها