معنی و ترجمه کلمه ریاست کلانترى یا دادگاه بخش به انگلیسی ریاست کلانترى یا دادگاه بخش یعنی چه

ریاست کلانترى یا دادگاه بخش

magistracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها