معنی و ترجمه کلمه ریختن پاشیدن به انگلیسی ریختن پاشیدن یعنی چه

ریختن پاشیدن

effuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها