معنی و ترجمه کلمه ریخت و پاش به انگلیسی ریخت و پاش یعنی چه

ریخت و پاش

splurge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها