معنی و ترجمه کلمه ریزجاندار به انگلیسی ریزجاندار یعنی چه

ریزجاندار

microorganism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها