معنی و ترجمه کلمه ریزش شبنم به انگلیسی ریزش شبنم یعنی چه

ریزش شبنم

dewfall

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها