معنی و ترجمه کلمه ریزنده به انگلیسی ریزنده یعنی چه

ریزنده

diffusive
pourer
shedder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها