معنی و ترجمه کلمه ریزنگارى به انگلیسی ریزنگارى یعنی چه

ریزنگارى

micrography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها