معنی و ترجمه کلمه ریزگى به انگلیسی ریزگى یعنی چه

ریزگى

puniness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها