معنی و ترجمه کلمه ریز الکترونیک به انگلیسی ریز الکترونیک یعنی چه

ریز الکترونیک

microelectronics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها