معنی و ترجمه کلمه ریز مدار به انگلیسی ریز مدار یعنی چه

ریز مدار

microcircuit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها