معنی و ترجمه کلمه ریز گزینه به انگلیسی ریز گزینه یعنی چه

ریز گزینه

microswitch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها