معنی و ترجمه کلمه ریسمان چند لا به انگلیسی ریسمان چند لا یعنی چه

ریسمان چند لا

twine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها