معنی و ترجمه کلمه ریشخند کننده به انگلیسی ریشخند کننده یعنی چه

ریشخند کننده

insinuating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها