معنی و ترجمه کلمه ریشه آور به انگلیسی ریشه آور یعنی چه

ریشه آور

rhizogenetic
rhizogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها