معنی و ترجمه کلمه ریشه اى به انگلیسی ریشه اى یعنی چه

ریشه اى

comate
fibroid
fibrous
filamentary
filamentous
rooty
string
stringy
thematic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها