معنی و ترجمه کلمه ریشه خردل به انگلیسی ریشه خردل یعنی چه

ریشه خردل

horse radish


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها