معنی و ترجمه کلمه ریشه دار کردن به انگلیسی ریشه دار کردن یعنی چه

ریشه دار کردن

frill
radicate
root

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها