معنی و ترجمه کلمه ریشه زا به انگلیسی ریشه زا یعنی چه

ریشه زا

rhizogenetic
rhizogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها