معنی و ترجمه کلمه ریشه گرفتن به انگلیسی ریشه گرفتن یعنی چه

ریشه گرفتن

radicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها