معنی و ترجمه کلمه ریشه یانخ آویخته به انگلیسی ریشه یانخ آویخته یعنی چه

ریشه یانخ آویخته

thrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها