معنی و ترجمه کلمه ریم آور به انگلیسی ریم آور یعنی چه

ریم آور

suppurative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها