معنی و ترجمه کلمه ریه مانند به انگلیسی ریه مانند یعنی چه

ریه مانند

gravelly
pebbly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها