معنی و ترجمه کلمه ریوند چینى به انگلیسی ریوند چینى یعنی چه

ریوند چینى

rhubarb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها