معنی و ترجمه کلمه ریگ مانند به انگلیسی ریگ مانند یعنی چه

ریگ مانند

gritty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها