معنی و ترجمه کلمه زائده ى اخرمى استخوان کتف به انگلیسی زائده ى اخرمى استخوان کتف یعنی چه

زائده ى اخرمى استخوان کتف

acromion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها