معنی و ترجمه کلمه زالى به انگلیسی زالى یعنی چه

زالى

albinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها