معنی و ترجمه کلمه زایمانى به انگلیسی زایمانى یعنی چه

زایمانى

bostetric
obstetric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها